• broken image

    Mindfulness på jobbet

    Att kunna möta stress när det behövs och sedan kunna släppa stressen är en viktig pusselbit i ett sunt arbetsliv. Hur? Google gör det. Sveriges Radio gör det. IKEA gör det.

    Det har blivit vanligt att arbetsgivare erbjuder utbildning i mindfulness eftersom mindfulness kan minska stress och öka fokus. När vi vet hur vi fungerar blir vi mer motståndskraftiga mot den stress som oundvikligen kommer då vi lever våra liv. Under 8 veckor introduceras deltagarna i mindfulness som kan minska stress, förhindra depression och göra livet lugnare. I kursen ingår psykopedagogik med inslag av ACT.

    Hör av dig om förslag till upplägg som kan passa din arbetsplats eller boka plats på programmet i höst .